donderdag 8 december 2011

Dutch Blog

I had a discussion with a christian at Occupy Amersfoort and i asked him to go watch ZeitGeist and come back to me through email.
He did which gave me major respect for the guy cause he kept his word. The email is dutch but i DO wanna share it with you all.
If you're not dutch and you don't understand this blog PLEASE send me a comment telling me you want the translated version and ill go translated.

Beste vriend,

Naar aanleiding van ons gesprek in het park over jouw beweegredenen om met de Occupy/beweging mee te doen, stuur ik jou deze email. Ik heb de hele film bekeken en het is een interessante theorie maar naar mijn mening een halve waarheid. Het Venusproject lijkt op de leer van Marx met de technologie als nieuw aspect. Geen misverstand, ook ik ben tegen het monetaire stelsel, ja tegen het hele aardse corrupte systeem dus ook de pers, politiek enz. Jezus Christus heeft ons bekendgemaakt dat boven dit aards systeem, geleid door enkele rijken, een geestelijke macht (Satan) aan het werk is, die mensen haat: de mensenmoordenaar en de leugenaar vanaf het begin. Dit systeem is op aarde door deze mensenmoordenaar naar zijn aard opgebouwd. Dit systeem is echter voor ons mensen een te groot bolwerk om te slechten.
Gelukkig zal het op een bestemde tijd door God zelf worden vernietigd en Satan worden gebonden. Dan zal er een rechtvaardige Koning (Jezus Christus) gaan regeren over de mensen. In de Bijbel kunnen wij de voorspellingen lezen. Vele door de profeten voorzegde toekomstvoorspellingen zijn al uitgekomen, maar er zijn nog vele veranderingen die nog plaats zullen vinden op aarde (en in de hemel). Lees Mattheus 24 bijvoorbeeld of het boek Openbaringen, de laatste hoofdstukken. Er zal uiteindelijk zelfs een geheel nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar gerechtigheid woont. God zal alle tranen afwissen en er zal geen onrechtvaardigheid (of corruptie), moord, dood meer zijn, geen ziekte en geen rouw.

Enkele punten van kritiek zijn;
De menselijke natuur zou volgens de film aangeleerd gedrag zijn en in principe niet slecht. De bijbel zegt echter dat de mens zelf slecht (zondig) gedrag heeft, bv. roddel, liegen, overspel, machtsmisbruik enz. en de schepping is vervloekt door ongehoorzaamheid aan God de Schepper dit blijkt o.a. uit aardbevingen, ziekte enz. ook worden wij geconfronteerd met oorlogen, staatsgrepen, milieurampen vanwege het falen van de mens in het goed beheren van de schepping. Maar bovenal zien wij de mens falen om het één en ander zelf te corrigeren/ veranderen zonder God als Schepper en onderhouder te willen erkennen. De radicale oplossing die de bijbel geeft is dat de mensen kunnen veranderen door de werking van de Heilige Geest in ons (gevierd op Pinksteren). Dit gebeurt in ons leven als wij aanvaarden dat Jezus Christus (als een daad van liefde) voor ons mensen gestorven is aan het kruis. Hij heeft door deze marteling vrijwillig te ondergaan de weg voor ons mensen vrijgemaakt om bij God te komen. Hij heeft door het offer van Zijn leven onze schuld voldaan, de straf gedragen die wij hebben verdiend. Wanneer wij onze schuld aan God belijden over al onze fouten zal Hij onze zonden vergeven en verdwijnt de duisternis uit ons leven en wordt het licht om ons heen. Jezus sprak: ik ben het licht van de wereld wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen maar hij zal het Licht des levens hebben (zie Johannes 8:12). Hier wordt niet gesproken over een religie bestaande uit het volgen van regels maar over een relatie met God door de inwoning van de Heilige Geest in ons mensen.
Er wordt in de film getoond dat de opstanding een na-aperij is uit eerdere verhalen, en er wordt uit 1 Corinthiërs 15 een tekst aangehaald waarin de apostel Paulus zegt dat “als er geen opstanding is, dan heeft het geloof geen betekenis en zijn onze zonden niet vergeven”, maar in vers 20 zegt de Apostel “Maar zo is het gelukkig niet, Christus is weer levend gemaakt als eerste van velen ”. Ook zegt de Apostel in vers 31 “Ik sta elke dag oog in oog met de dood” (door vervolging tijdens het toenmalige corrupte Romeinse keizerrijk). Het is geen goedkoop evangelie. Het kostte veel. Alle Apostelen, op de Apostel Johannes na, zijn de marteldood gestorven. Zouden zij dit gedaan hebben als ze wisten dat de opstanding, ja het hele evangelie (=goed nieuws) een leugen zou zijn?? In vers 5 van 1 Cor 15 staat dat naast de Apostelen, vele mensen Christus hebben gezien na zijn dood aan het kruis. Voor een rechter geldt het getuigenis van twee getuigen al als bewijs tijdens een rechtszaak. Een betrouwbaar getuigenis zou ik zeggen.
Religie geeft een ongrijpbare emotionele troost zegt de film. Religie met zijn regels om goedkeuring van God te verdienen geeft weinig troost, omdat wij altijd tekort schieten, maar een relatie met God door het offer van Christus is vrijheid, omdat wij een voorspraak hebben voor de verkeerde dingen die wij doen door het offer van Christus bij God. Mijn ervaring is dat dit veel troost en hulp geeft nu hier tijdens het leven op aarde maar ook bij het sterven. Zonder geloof in Christus zegt de bijbel kom je niet bij God maar leef je gescheiden van God in het hiernamaals.
Voor jou heb ik ook nog deze mooie tekst gevonden / Jezus zegt van zichzelf .... Ik ben de Weg, De Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij / evangelie van Johannes hfdst 14 vs 6. Hopelijk heb ik meer duidelijkheid gegeven over de gedachtengang van mij als volgeling van Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten